Bưu điện Vĩnh Lộc

  • Mã bưu điện: 738100
  • Bưu cục: Bưu điện Vĩnh Lộc
  • Địa chỉ: Sô´2300, Đường Vĩnh Lộc, Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh
  • Điện thoại: 02837650333