Bưu điện [EMS] Nguyễn Thái Học

  • Mã bưu điện: 712162
  • Bưu cục: Bưu điện [EMS] Nguyễn Thái Học
  • Địa chỉ: Sô´48, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1
  • Điện thoại: 02839144601