Bưu điện Văn Phúc

  • Mã bưu điện: 163801
  • Bưu cục: Bưu điện Văn Phúc
  • Địa chỉ: Thôn Công Luận 1, Thị Trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang
  • Điện thoại: 930081