Bưu điện văn phòng VPBĐ Huyện Hướng Hóa

  • Mã bưu điện: 522613
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VPBĐ Huyện Hướng Hóa
  • Địa chỉ: Khóm 3a, Thị Trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá
  • Điện thoại: 02333880901