Bưu điện văn phòng VP TT.KTVC

  • Mã bưu điện: 742615
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP TT.KTVC
  • Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
  • Điện thoại: