Bưu điện văn hóa xã VHX Phú Hữu

  • Mã bưu điện: 716200
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Phú Hữu
  • Địa chỉ: Sô´884, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9
  • Điện thoại: 02837316002