Bưu điện KHL Sài Gòn

  • Mã bưu điện: 710235
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Sài Gòn
  • Địa chỉ: Sô´125, Đường Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1
  • Điện thoại: 02838251638