Bưu điện văn phòng VP Đồng Đăng

  • Mã bưu điện: 242326
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Đồng Đăng
  • Địa chỉ: Khu Dây Thép, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc
  • Điện thoại: 02053851446