Bưu điện văn phòng VP BĐT Bưu điện Tỉnh

  • Mã bưu điện: 241225
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐT Bưu điện Tỉnh
  • Địa chỉ: Sô´33, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn
  • Điện thoại: 02053870200