Bưu điện văn phòng VP BĐH Bình Sơn

  • Mã bưu điện: 571808
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Bình Sơn
  • Địa chỉ: Tổ Dân Phố 2, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn
  • Điện thoại: 02553851565