Bưu điện văn phòng VP BĐH Bình Chánh

  • Mã bưu điện: 738050
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Bình Chánh
  • Địa chỉ: Sô´E9/37, Đường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh
  • Điện thoại: