Bưu điện văn phòng VP BĐH Bắc Tân Uyên

  • Mã bưu điện: 826010
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Bắc Tân Uyên
  • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên
  • Điện thoại: