Bưu điện HCC Dĩ An

  • Mã bưu điện: 825080
  • Bưu cục: Bưu điện HCC Dĩ An
  • Địa chỉ: Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An
  • Điện thoại: 02743795733