Bưu điện văn hóa xã Minh Thạnh

  • Mã bưu điện: 823700
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Thạnh
  • Địa chỉ: Ấp Cây Liễu, Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiếng
  • Điện thoại: 02743545680