Bưu điện văn phòng BĐTT2

  • Mã bưu điện: 152071
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTT2
  • Địa chỉ: Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông
  • Điện thoại: