Bưu điện văn phòng BĐH Thăng Bình

  • Mã bưu điện: 561862
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Thăng Bình
  • Địa chỉ: Tổ 7, Thị Trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình
  • Điện thoại: