Bưu điện văn phòng BĐH Than Uyên

  • Mã bưu điện: 392914
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Than Uyên
  • Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên
  • Điện thoại: 3784180