Bưu điện văn phòng BĐH Sìn Hồ

  • Mã bưu điện: 392761
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Sìn Hồ
  • Địa chỉ: Khu phố 3, Thị Trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ
  • Điện thoại: 3870197