Bưu điện văn hóa xã Hồng Thu

  • Mã bưu điện: 392530
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Thu
  • Địa chỉ: Bản Nà Kế 1, Xã Hồng Thu, Huyện Sìn Hồ
  • Điện thoại: 091629846222