Bưu điện văn phòng BĐH Tân Uyên

  • Mã bưu điện: 393621
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Tân Uyên
  • Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên
  • Điện thoại: 3787969