Bưu điện văn phòng BĐH Phú Xuyên

  • Mã bưu điện: 158157
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Phú Xuyên
  • Địa chỉ: Tiểu Khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên
  • Điện thoại: