Bưu điện văn hóa xã Yên Giả

  • Mã bưu điện: 223090
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Giả
  • Địa chỉ: Thôn La Miệt, Xã Yên Giả, Huyện Quế Võ
  • Điện thoại: 02223864401