Bưu điện văn hóa xã Xuất Lễ

  • Mã bưu điện: 242010
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuất Lễ
  • Địa chỉ: Thôn Bản Ngõa, Xã Xuất Lễ, Huyện Cao Lộc
  • Điện thoại: 02053863055