Bưu điện văn hóa xã Xuân Minh

  • Mã bưu điện: 449810
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Minh
  • Địa chỉ: Thôn Phông Cốc, Xã Xuân Minh, Huyện Thọ Xuân
  • Điện thoại: 0943491636