Bưu điện văn hóa xã Xuân Dục

  • Mã bưu điện: 163340
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Dục
  • Địa chỉ: Thôn Xuân Nhân, Xã Xuân Dục, Thị xã Mỹ Hào
  • Điện thoại: 955096