Bưu điện văn hóa xã Ngọc Lâm

  • Mã bưu điện: 163350
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Lâm
  • Địa chỉ: Thôn Hòe Lâm, Xã Ngọc Lâm, Thị xã Mỹ Hào
  • Điện thoại: 949012