Bưu điện văn hóa xã Xã Húc

  • Mã bưu điện: 522980
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xã Húc
  • Địa chỉ: Thôn Tà Ry I, Xã Húc , Huyện Hướng Hoá
  • Điện thoại: 02333505101