Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Xuân

  • Mã bưu điện: 892580
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Xuân
  • Địa chỉ: Ấp Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn
  • Điện thoại: 02703884600