Bưu điện văn hóa xã Tân Lược

  • Mã bưu điện: 893880
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Lược
  • Địa chỉ: Tổ 1 đến 19, Ấp Tân Lộc, Xã Tân Lược, Huyện Bình Tân
  • Điện thoại: 02703754632