Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thái

  • Mã bưu điện: 652060
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thái
  • Địa chỉ: Thôn Thái Thông, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 02583890987