Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Long

  • Mã bưu điện: 521920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Long
  • Địa chỉ: Thôn Sa Bắc, Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Linh
  • Điện thoại: 02333820176