Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hiền

  • Mã bưu điện: 522090
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hiền
  • Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Vĩnh Hiền, Huyện Vĩnh Linh
  • Điện thoại: 02333823272