Bưu điện Gio Sơn

  • Mã bưu điện: 521560
  • Bưu cục: Bưu điện Gio Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Nam Đông, Xã Gio Sơn, Huyện Gio Linh
  • Điện thoại: 02333883255