Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Bình

  • Mã bưu điện: 931730
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Bình
  • Địa chỉ: Ấp Lộc Hiệp, Xã Vĩnh Bình, Huyện Chợ Lách
  • Điện thoại: 02753871960