Bưu điện văn hóa xã Việt Cường

  • Mã bưu điện: 163030
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Việt Cường
  • Địa chỉ: Thôn Mỹ Xá, Xã Việt Cường, Huyện Yên Mỹ
  • Điện thoại: 975010