Bưu điện văn hóa xã Lương Tài

  • Mã bưu điện: 163590
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Tài
  • Địa chỉ: Thôn Lương Tài, Xã Lương Tài, Huyện Văn Lâm
  • Điện thoại: 983008