Bưu điện văn hóa xã VHX Long Thạnh Mỹ

  • Mã bưu điện: 715401
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Long Thạnh Mỹ
  • Địa chỉ: Sô´127A, Đường Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9
  • Điện thoại: 02837330229