Bưu điện văn hóa xã Trung Giang

  • Mã bưu điện: 521450
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Giang
  • Địa chỉ: Thôn Thủy Bạn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh
  • Điện thoại: 02333884220