Bưu điện văn hóa xã Trị Quận

  • Mã bưu điện: 292580
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trị Quận
  • Địa chỉ: Khu 6, Xã Trị Quận, Huyện Phù Ninh
  • Điện thoại: 865273