Bưu điện văn hóa xã Trấn Yên

  • Mã bưu điện: 245400
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trấn Yên
  • Địa chỉ: Thôn Tác Nàng, Xã Trấn Yên, Huyện Bắc Sơn
  • Điện thoại: 02053739019