Bưu điện văn hóa xã Trà Nú

  • Mã bưu điện: 563634
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Nú
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Nú, Huyện Bắc Trà My
  • Điện thoại: 01697074446