Bưu điện văn hóa xã Tiến Lợi

  • Mã bưu điện: 801700
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiến Lợi
  • Địa chỉ: Thôn Tiến Hưng, Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết
  • Điện thoại: 02523719940