Bưu điện văn hóa xã Tiên Lập

  • Mã bưu điện: 562190
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Lập
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tiên Lập, Huyện Tiên Phước
  • Điện thoại: 0844915411