Bưu điện văn hóa xã Thụy Bình

  • Mã bưu điện: 412990
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Bình
  • Địa chỉ: Thôn An Ninh, Xã Thụy Bình, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 01254598125