Bưu điện văn hóa xã Thượng Vực

  • Mã bưu điện: 156510
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Vực
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn An Thượng, Xã Thượng Vực, Huyện Chương Mỹ
  • Điện thoại: 0979128072