Bưu điện văn hóa xã Thượng Mỗ

  • Mã bưu điện: 153380
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Mỗ
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đại Phú, Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng
  • Điện thoại: 0988029467