Bưu điện văn hóa xã Thịnh Liệt

  • Mã bưu điện: 128001
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thịnh Liệt
  • Địa chỉ: Tổ 21, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai
  • Điện thoại: 8619677