Bưu điện văn hóa xã Thiệu Vũ

  • Mã bưu điện: 445820
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Vũ
  • Địa chỉ: Thôn Cẩm Vân, Xã Thiệu Vũ, Huyện Thiệu Hoá
  • Điện thoại: 01666799440