Bưu điện văn hóa xã Thiệu Minh

  • Mã bưu điện: 445850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Minh
  • Địa chỉ: Thôn Đồng Chí 1, Xã Thiệu Minh, Huyện Thiệu Hoá
  • Điện thoại: 0914775474