Bưu điện văn hóa xã Thị Ngân

  • Mã bưu điện: 277230
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thị Ngân
  • Địa chỉ: Xóm Bản Cằn Nưa, Xã Thị Ngân, Huyện Thạch An
  • Điện thoại: 01276658225